Call us

Bakermat Tielt

Het Plateau van Tielt

De regio Tielt is met zijn vruchtbare bodem uiterst geschikt voor de aardappelteelt. Geografisch wordt de streek ook wel het ‘Plateau van Tielt’ genoemd. Op de flanken van dit plateau komen aan de oppervlakte overwegend zandleembodems voor. Dit zandleem werd afgezet op het einde van de laatste ijstijd, wanneer door de wind vanuit het noorden materiaal werd aangevoerd vanuit het droog liggend Noordzeebekken. De zwaardere zandkorrels werden het eerst afgezet. De lichtere leemdeeltjes konden hoger opwaaien en werden daardoor zuidelijker afgezet. Het Tielts plateau vormt dus de overgang tussen de zand- en de leemstreek.
Dankzij de vruchtbare zandleembodems was deze streek al vroeg belangrijk voor de landbouw. Volgens historische geschriften is er in de regio Tielt reeds sprake van aardappelteelt in de tweede helft van de 17e eeuw.

Eerste aardappelfoor in de jaren 80

Door die buitengewone bodemkwaliteit werd Tielt hét primeurgebied bij uitstek. De Tieltse primeuraardappel won aan populariteit en in de jaren 60-70 van de vorige eeuw werden de primeurkes massaal aangekocht door zowat al onze buurlanden.

Begin de jaren 80 vond de allereerste internationale aardappelbeurs dan ook plaats in Tielt. Van her en der kwamen notoire spelers uit de sector naar deze 'aardappelfoor', om de nieuwste ontwikkelingen op de aardappelmarkt te bespreken. Wegens het grote succes verhuisde de beurs begin de jaren 90 naar Kortrijk XPO. Nog steeds wordt dit event tweejaarlijks georganiseerd onder de naam 'Interpom'.
Follow us on

    

Tielts Primeurke is een merk van Warnez Potatoes
edit afsluiten